درباره دکتر عبدالرسول مولودی

متخصص قلب و عروق, فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی

dr.moloudi

دکتر عبدالرسول مولودی، متولد کرمانشاه در سال 1338 هستند که سوابق تحصیلی و حرفه‌ای ایشان به شرح ذیل است:

 

سوابق تحصیلی

دکتری پزشک عمومی دانشگاه ایران

دکتری تخصصی قلب و عروق دانشگاه ایران

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی دانشگاه ایران

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی shachterman klinik- Bad Rothenfelde آلمان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

سوابق شغلی

سرپرست اسبق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه

ریاست اسبق بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه

مدیر گروه اسبق قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه

رئیس اسبق بخش آنژیوگرافی بیمارستان امام علی کرمانشاه

عضو اسبق هیأت برد تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق وزارت بهداشت

عضو اسبق هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه

عضو انجمن قلب و عروق ایران

عضو انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران

انجام قریب به 3000 Coronary Intervention Stent Implantation (بازکردن عروق کرونر قلب توسط استنت) و Trans Mitral Valve Commissurotomy (ترانس کامیشروتومی دریچه میترال)

انجام نزدیک به 15000 آنژیوگرافی

 

کتابها

پرولاپس دریچه میترال

الکتروکاردیوگرافی بالینی

الفبای نارسائی قلب

درمان خونریزی‌ در جراحی قلب و عروق

فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق

 

سابقه شرکت در گنگرههای پزشکی بین‌المللی ذیل:

1- 1997- Endovascular therapy course (ETC 97) Paris

2- 1999- Endovascular therapy course (ETC 99) Paris

3- 2002- Euro PCR Paris – France

4- 2003- Euro PCR Paris – France

5- 2004- Jim congress Rome- Italy

6- 2004 - State of the art cardiology –Dubai 

7- 2005- Euro PCR Paris – France

8- 2006- Euro PCR Paris – France

9- 2007- Jim congress Rome- Italy

10- 2008- 13th congress Euro PCR Barcelona – Spain

11- 2008- European heart congress Munich- Germany

 

 

© کلیه حقوق محفوظ است